torstai 28. tammikuuta 2016

Tarkka-ampuja rakennetulla alueella

Rakennetulla alueella tarkka-ampuja on arvokas taistelija, sillä hän pystyy vaikuttamaan suurenkin vihollisjoukon toimintaan. 
Kaupungeissa ja taajamissa tarkka-ampujalle soveltuvien maalien määrä kasvaa suhteessa metsämaastoon, sillä vihollinen joutuu käyttämään runsaasti jalkaväkeä rakennusten haltuunotossa, ja sitomaan joukkoja hallussaan olevien alueiden partiointiin. Vihollinen ei myöskään pysty täysin hyödyntämään rynnäkkö- ja taistelupanssarivaunuja tiiviisti rakennetulla alueella ilman jalkaväen tukea. 

Hyvään tuliasemaan sijoittunut TA pystyy estämään, tai ainakin merkittävästi häiritsemään suurenkin vihollisosaston toimintaa valvomallaan alueella, minkä takia tarkka-ampuja voikin olla varsinainen "force multiplier". Otettaessa rakennuksia haltuun TA-partio voidaan lähettää etukäteen paikalle tiedustelutehtäviin, ja tunkeutumisen aikana tarkka-ampujat varmistavat ettei iskuosastoa päästä yllättämään esimerkiksi rakennuksen yläkerroksista. Myös vihollisen pakeneminen tai vahvistusten tuominen paikalle voidaan estää oikein sijoitetulla TA-partiolla. 
Toiminta-alueelle hajautetut viestiyhteyksien perässä olevat tarkka-ampujapartiot voivat lisäksi toimia johtajien silminä ja korvina, jolloin tilannekuvaa saadaan parannettua. Myös tulenjohtajat voivat käyttää TA-partioita hyödykseen epäsuorantulen vaikutuksen arvioinnissa, sillä rakennetulla alueella iskemien tähystäminen tulenjohtopaikalta voi olla haastavaa. TA-partio voi toki itsekin ammuttaa epäsuoraa tulta, jos tulenjohtaja on tehnyt tarvittavat valmistelut ja ehtinyt kouluttaa tarkka-ampujapartiolle tulenjohdon perusteet. 

Rakennetun alueen tarkka-ampujatoiminnalle ominaisia piirteitä ovat suhteellisen lyhyet ampumamatkat, kapeat ampumasektorit, maalien syöksähtely suojasta toiseen, nopeat ampumatilanteet maalien tullessa hetkeksi näkyviin, vihollisen kulkureittien kanavoituminen, mahdollinen siviiliväestö toiminta-alueella, ylä-ja alasektorin huomiointi sekä tietenkin rakennusten hyödyntäminen.
Näistä piirteistä on sekä hyötyä että haittaa. Lyhyehköt ampumamatkat mahdollistavat nopeamman reagoinnin uhkiin, kun eri matkoilla olevia maaleja voidaan tulittaa luodin pyyhkäisyalaa hyödyntäen yhdellä koroasetuksella. Toisaalta lyhyemmät etäisyydet viholliseen heikentävät näkösuojaa, joten naamioitumiseen ja tuliaseman valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Kapeat sektorit taas aiheuttavat haasteita tuliaseman rakentamiselle ja tuhoamisalueen kokonaisvaltaiselle valvonnalle. 
Maalien nopea liike ja niiden näkyminen vain hetken vaikeuttavat ammuntaa ja myös oikeiden päätösten tekoa. Hätäisesti ammuttu laukaus tai valemaaliin lankeaminen voi paljastaa tarkka-ampujan sijainnin, ja myös mahdollinen siviiliväestö voi olla vaarassa hätiköityjen ampumapäätösten takia.
Kulkureittien kanavoituminen katujen ja kulkuväylien ansiosta helpottaa tarkka-ampujan työtä, kun vihollisen liikkeet on helpompi ennakoida. Toisaalta myös oma liikkuminen alueella voi rajoittua.
Taistelukenttä on kolmiulotteinen maanalaisten rakenteiden ja korkeiden rakennusten ansiosta, jolloin mahdollisten tuliasemien määrä kasvaa. Mutta myös vihollinen saa uuden ulottuvuuden käyttöönsä, joka on huomioitava omassa toiminnassa.

TA-partion liikkuminen rakennetulla alueella ja tunkeutuminen rakennuksiinVerrattuna metsämaastoon, rakennetulla alueella tarkka-ampujapartion liikkuminen on jonkin verran rajoitetumpaa. Tähän vaikuttaa vähäisempi näkösuojaa tuova kasvillisuus ja tasaiset maastonmuodot, sekä rakennusryhmien aiheuttama kulkureittien kanavoituminen. Siksi on entistäkin tärkeämpää, että reitit tuliasemiin suunnitellaan mahdollisimman tarkkaan, hyödyntäen kaikkea mahdollista näkö- ja tulisuojaa. 
Varsinkin pääkaupunkiseudulla kannattaa liikkumisessa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan maanalaisia rakenteita, kuten erilaisia huoltotunneleita, rakennusten kellarikerrosten yhdystunneleita ja parkkihalleja. Muissakin kaupungeissa näitä on jossain määrin, mutta ei yhtä laajalti. 
Maanpinnan päällä pyritään liikkumaan erilaisten rakennusten sisällä suojassa, jotta minimoidaan aukeilla paikoilla liikkuminen. Lisäksi siirtyminen tuliasemaan kannattaa suorittaa yöaikaan pimeällä, kun vihollisen havainnointikyky on heikoimmillaan. 
Jos mahdollista, siirtyminen tuliasemaan pyritään sovittamaan yhteen erilaisten vihollista häiritsevien tekijöiden, kuten tykistön tulen kanssa.
Esimerkiksi Pohjois-Irlannin levottomuuksien aikana brittien Special Air Servicen tarkka-ampujat tunkeutuivat vaivihkaa talojen ullakoille tuliasemaan, samalla kun lähistöllä brittiarmeijan sotilaat ajelivat pitkin katuja miehistönkuljetusvaunuilla, joiden moottoreita käytettiin tahallisesti normaalia suuremmilla kierrosnopeuksilla. Aiheutunut "meluverho" hämäsi talojen asukkaita, jolloin tarkka-ampujat saivat rauhassa valmistella tuliasemansa operaatioitaan varten.

Jos halutaan tehdä tuliasema rakennukseen, on sinne tietenkin ensin päästävä. Rakennukseen valmistettavasta tuliasemasta on juttua jo aikaisemmassa kirjoituksessa, joten ei keskitytä siihen tässä. http://oppejatarkka-ammunnasta.blogspot.fi/2015/12/tuliaseman-valinta-ja-rakentaminen.html
Ja tässä vielä juttua pienen aukon läpi ampumisesta, joka on eräs perustekniikka rakennuksen sisällä olevasta tuliasemasta ammuttaessa. http://oppejatarkka-ammunnasta.blogspot.fi/2015/10/ampuminen-pienen-aukon-lapi.html

Jos TA-partio liikkuu osana suurempaa joukkoa, rakennuksen sisälle pääsyssä ei pitäisi olla ongelmaa, sillä isommalla joukolla on todennäköisesti mukanaan murtopuuhiin sopivaa järeää kalustoa. Lisäksi jo taisteluvaurioita kärsineellä alueella rakennuksissa voi olla ylimääräisiä reikiä, joista tarkka-ampujapartio pääsee puikahtamaan sisään.
Mutta jos toimitaan itsenäisesti irrallaan isommasta joukosta, täytyy TA-partiollakin olla kyky murtautua rakennuksiin. Koska partiolla on muutenkin paljon varusteita kannettavanaan varsinaisen tehtävän suorittamista varten, ei ole järkevää kantaa mukana kaikkia mahdollisia murtovälineitä. Lisäksi toiminnan pitäisi olla huomaamatonta, joten kovaa meteliä pitävien työkalujen käyttö ei ole perusteltua. Mielestäni TA-partio pääsee pitkälle jo seuraavilla jokamiehen murtovälineillä:
- Sorkkarauta
- Käsipora + muutama vaihtoterä
- Voimapihdit
- Rautasaha + vaihtoterä
- Pistosaha + vaihtoterä
- Lasileikkuri 

  
Jos tuliasema aiotaan rakentaa omakotitaloon, ulkorakennukseen, varastoon, teollisuuskiinteistöön tai muuhun vastaavaan rakennukseen, ei sisäänpääsyssä yleensä ole ongelmaa. Vaikka ovet olisivatkin lukossa, sisään pääsee helposti ikkunoiden kautta. Tietenkin täytyy varmistaa, ettei rikottu ikkuna herätä vihollisen huomiota. Sisäänmenoikkuna tulisikin olla poispäin oletetusta vihollissuunnasta, tai se peitetään näkyvistä. Esimerkiksi kellari-ikkunan eteen voi kasata pihalta löytyvää tavaraa.

Kerrostalon yläkerroksissa oleviin asuntoihin ei välttämättä pääse turvallisesti sisään ikkunoista, joten niihin on murtauduttava rappukäytävän kautta. Lisäksi palotikkailla asunnon ikkunaa kohti kapuava TA-partio voi herättää epätoivottua huomiota. Rappukäytävään pääsee useimmissa tilanteissa helpohkosti hajoittamalla pääovesta tai sen vierestä ikkunalasin, jonka kautta pääovi saadaan avattua. 
Ongelmia tulee, jos ovessa on turvalasi. Kyllä niistäkin ennen pitkää pääsee läpi jos on tahtoa ja aikaa, mutta touhu on melko äänekästä hakkaamista. Alla hyvä esimerkkivideo:
Yleensä kerrostaloon on muitakin kulkureittejä, kuten helpommin murrettava pyörävaraston ovi. Vaihtoehtoisesti voidaan hajoittaa kellarikerroksen ikkuna, josta pääsee esim. saunatiloihin, häkkivarastoon tai teknisiin tiloihin. Näistä pääsee taas rappukäytävään, sillä paloturvallisuussyistä ovien on auettava poistumissuuntaa kohti ilman avainta.

Kun on päästy rappukäytävään, murtaudutaan tuliasemaksi suunniteltuun asuntoon.
Alla esimerkkivideo asunnon puisen oven murrosta sorkkaraudalla. Jos ovessa on vielä turvaketju, se voidaan sahata rautasahalla poikki tai katkaista voimapihdeillä.Koska oven avaaminen sorkkaraudalla vaatii voimaa ja oikeaa tekniikkaa, ei se välttämättä aina onnistu. Lisäksi jotkut ovet voivat olla niin vahvoja, ettei ammattilainenkaan onnistu siinä. Esimerkiksi palomiehet tekevät niissä tilanteissa oveen ns. koiranluukun. Alla esimerkkivideo koiranluukun teosta moottorisahalla.


Koska TA-partio ei voi käyttää liiaksi metelöivää moottorisahaa, eikä se muutenkaan kuulu partion normivarustukseen, käytetään koiranluukun teossa käsiporaa ja pistosahaa. Alla esimerkkikuva, miten niitä käyttämällä saadaan koiranluukku tehtyä.


Vaihtoehtoisesti ovesta päästään sisään irroittamalla ovesta lukko sahaamalla sen ympäri, jonka jälkeen katkaistaan mahdolliset turvaketjut voimapihdeillä.

Jos on tarve päästä aidatulle alueelle huomaamattomasti, ei ymmärrettävästi kannata marssia suoraan portista sisään. Siksi olisikin hyvä olla mukana voimapihdit, joiden avulla saadaan verkkoaitaan leikattua miehen mentävä kolo. Voimapihtien avulla pystytään myös purkamaan mahdollisia piikkilankaesteitä ja rikkomaan riippulukkoja.

TA-partion kannattaa myös harjoitella ryhmäkiipeämistekniikoita, joiden avulla päästään kapuamaan sellaisten esteiden yli, joista ei yksin selviä. Alla video, jossa nähtävissä esimerkki korkean muurin ylityksestä aikavälillä 1:15-2:10:


Tässä vielä ohjekuvat kahdelle eri partion kiipeämistekniikalle:

 
[Military Operations on Urbanized Terrain 1998, U.S. Marine Corps]

[Military Operations on Urbanized Terrain 1998, U.S. Marine Corps]


Kulman tarkastus, haltuunotto ja sen takaa ampuminen


Liikuttaessa rakennusten välissä, tullaan väistämättä törmäämään niiden kulmiin. Kulmat ovat ongelmallisia turvallisen liikkumisen kannalta, sillä ne ovat oviaukkojen ohella sellaisia paikkoja, joihin vihollisen huomio keskittyy. Siksi rakennusten ja muurien kulmia on lähestyttävä asianmukaisella varovaisuudella.

Kulman takaa aukeava maasto pitää tarkastaa, ennenkuin siirrytään kulman toiselle puolelle tai lähdetään ylittämään katua. Jos TA-partiolla on matkassaan esimerkiksi peili, jonka voi kiinnittää varren päähän tai tähystykseen tarkoitettu periskooppi / haarakiikari, voidaan kulma tarkastaa vaarantamatta omaa nahkaa. Alla kuva amerikkalaisten sotilaiden Irakissa käyttämästä pienestä periskoopista, jolla he tarkkailevat etumaastoa muurin yli.


[http://soldiersystems.net/tag/periscope/]  

Periskoopista on hyötyä myös muuallakin kuin rakennetulla alueella, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.

[Ghillie One Facebook-sivu]

Tässä vielä pari esimerkkikuvaa peilin käytöstä. Ensin perinteinen varsikiinnitys, toisena peilin ja aseen tähtäinoptiikan hyödyntäminen kulman taakse kurkatessa.


[http://www.euro-security.info/en/expandable-batons-esp/accessories.html]
[http://xcalibertactical.com/products/mirrorsight/index.html]

Jos mitään edellä mainittuja kurkistusvälineitä ei ole saatavilla, voidaan kulma tarkistaa kurkkauksella. Siinä asetutaan punnerrusasentoon, siten että aloitusvaiheessa pää on turvallisesti kulman takana. Tästä käsien ja jalkojen avulla työnnytään matalana eteenpäin, jotta nähdään kulman taakse. Nopean vilkaisun jälkeen käsillä työnnetään vartaloa taaksepäin, jotta päänuppi saadaan takaisin suojaan. Kurkkaus tehdään maantasossa sen takia, että kulman takana väijyvä vihollinen ei todennäköisesti osaa odottaa pään tulevan näkyviin niin matalalta. Alla esimerkkikuva.

[Military Operations on Urbanized Terrain 1998, U.S. Marine Corps]

Jos kulman tarkastuksessa halutaan säilyttää valmius nopeaan tulenavaukseen, voidaan kulma tarkastaa ns. siivuttamalla. Siinä kulman taitekohta toimii keskipisteenä kuvitteelliselle ympyrälle, jonka kaarta seuraamalla näkymä kulman takaa aukeaa hieman kerrallaan, seinän tuodessa samalla suojaa. Piipun pää ei saa ulottua kulman yli, jottei paljasteta "liputuksella" omaa sijaintia. Ase pidetään käyttövalmiina, jos kulman takaa tulee uhka esiin. Muu partio suojaa selustan ja sivustan. Alla esimerkkianimaatio.


Siivutustekniikka toimii myös muurien taustan tarkastamiseen. Alla esimerkki.

[http://tgace.com/2009/08/19/tactical-preschool-4/]

Jos alueen vihollisuhka on korkea, kulma otetaan suoraan haltuun kärkimiehen ja toisena tulevan taistelijan voimin High-Low tekniikalla. Siinä 1. ja 2. taistelija lähtevät merkistä liikkeelle yhdessä paketissa, kulmalle tullessa 1. taistelija asettuu kulman taakse suojaan polviasentoon ase käyttövalmiina kulman taakse. 2. taistelija pysyy seisaallaan 1. taistelijan takana, ase myöskin käyttövalmiina kulman taakse. 3. taistelija varmistaa selustan.
2. taistelija antaa liikkeellelähtömerkin puristamalla 1. taistelijan käsivartta. 
Alla esimerkkianimaatio.


Tässä videossa on näkyvissä High-Low tekniikka aikavälillä 0:22-0:25 
Ja tässä vielä videolta kuvakaappaus loppuasennosta.

Kulman takaa ammuttaessa piipun pää ei saa törröttää paljastavasti sen yli, mutta liian takanakaan ei kannata olla, sillä silloin käytettävissä oleva ampumasektori pienenee. Piippu noin kulman tasalla on hyvä.
Jos kulma on oikealle päin avautuva, ammutaan vasemmalta olalta maalipinta-alan pienentämiseksi. Tämä pätee siis oikeakätisille ampujille, vasenkätisille homma toimii tietenkin päinvastoin.
Alla esimerkkikuva, josta nähdään kuinka ampuma-asennon puoleisuus kulmasta ammuttaessa vaikuttaa vihollisen suuntaan näkyvään maalipinta-alaan. 


 Tässä vielä vastapuolen näkökulmasta sama tilanne.


[The Ultimate Sniper, Major John Plaster, http://books.archive.tjw.moe/instructional/The%20Ultimate%20Sniper.pdf]

Seinissä olevien aukkojen huomiointi

 

Liikuttaessa rakennusten seinien suuntaisesti, on huomioitava ikkunat, ovet ja muut aukot, joista vihollinen voi mahdollisesti päästä yllättämään tai havaitsemaan partion. Jos mahdollista, aukko ohitetaan huomaamattomasti, tai jokainen taistelija pitää aukkoa piikillä sitä ohittaessaan. Kun aukko tarkastetaan nopeasti ja jatketaan matkaa, on tärkeää että viimeisenä tuleva taistelija muistaa tehtävänsä, eli selustan suojauksen. Voi olla että vihollinen tarkoituksella päästää partion ohitseen, jotta pääsisi yllättämään takaa.
 
Alla esimerkkikuvat ikkunan alittamisesta ja ylittämisestä, jotta ei paljasteta omaa liikkumista.

[Military Operations on Urbanized Terrain 1998, U.S. Marine Corps]

[Military Operations on Urbanized Terrain 1998, U.S. Marine Corps]
   
Myös partion ollessa paikallaan, esimerkiksi tauolla, on vältettävä turhaa ikkunoiden ja aukkojen edessä oleilua. Vihollisen tarkka-ampujat voivat myös väijyä alueella, joten ei kannata tehdä itsestään helppoa maalia.

 

Huoneiden haltuunotto ja rakennuksessa liikkuminen


Kun TA-partio ottaa huoneen haltuun tuliasemakseen, on rakennus todennäköisesti vapaa vihollisesta. Jos vihollista on havaittu rakennuksessa, se jätetään muiden joukkojen hoidettavaksi. Riippuen konfliktin vaiheesta, rakennuksen ottaa haltuun joko siihen koulutetut ja varustetut erikoisjoukot tai isompien rähinöiden aikana rakennus käytännössä ammuttaisiin seulaksi, ennenkuin sisäänmenoa edes harkittaisiin, silloinkin voimakasta tuliylivoimaa käyttäen.

Mutta rauhallisemmillakin alueilla rakennuksissa voi tulla yllätyksiä vastaan, kuten ansoja, yksittäisiä vihollisia tai muuten vihamielisiä henkilöitä yms., täytyy tarkka-ampujapartiollakin olla ainakin auttava valmius huoneiden haltuunottoon.
Koska TA-partio on pieni ja toiminta pyrkii olemaan huomaamatonta ja varovaista, ei huoneiden haltuunotossa oikein tule kysymykseen jenkkityylinen huoneiden vyörytys joukolla sisään rynnimällä, jossa perusperiaatteina on nopeus, yllätys ja toiminnan väkivaltaisuus. Siinä tavassa painopiste on liikkeestä ampumisessa ja huoneen oviaukon vaarallisen pullonkaulan selvittämisessä puskemalla joukko siitä väkisin läpi.
Tässä tavassa on se huono puoli, että se vaatii paljon ampumataidon harjoittelua, jotta laukaukset osuvat kohteeseensa liikkeestä ampuessa ja yllättävissä pikatilanteissakin. Riittävän taitotason saavuttamiseen ei tavallisella reserviläisellä välttämättä ole resursseja. Lisäksi kun huoneeseen rynnitään väkisin, vastassa olevat esteet tulevat täysin puskista.
Alla esimerkkianimaatio huoneen vyöryttämisestä jenkkien tapaan, kun oviaukko on keskellä huonetta ja ovi aukeaa ulospäin.


Mielestäni parempi tapa tarkka-ampujien käyttöön on israelissa kehitetty metodi, jossa huone tarkastetaan oviaukosta kaksipuolisesti siivuttamalla, josta uhan havaittua myös ammutaan ennen joukon sisälle menoa. Tämä tapa on rauhallisempi, ammunta tapahtuu paikaltaan seinän takaa suojasta ja huoneesta saadaan tietoa ennen sisälle menoa. Tämä tapa toimii tosin huonosti, jos huone rakentuu kevytrakenteisista seinistä, jolloin fiksu vihollinen voi ampua niistä läpi.
Alla esimerkkianimaatio huoneen vyöryttämisestä israelilaisten tapaan, kun oviaukko on keskellä huonetta ja ovi aukeaa ulospäin.

Tässä mielenkiintoinen video Afganistanista, jossa ilmeisesti Yhdysvaltalainen erikoisjoukkojen sotilas on menossa afgaanikollegoidensa kanssa tarkastamaan pientä rakennusta. Rakennuksen sisällä paska osuu tuulettimeen, kun vastapuoli avaa tulen erään huoneen oviaukon kulmasta. Afgaanisotilas pakenee tilanteesta, mutta jenkki ottaa tilanteen haltuun. Hän hyödyntää tehokkaasti edellä esitetyn israelilaismetodin huonoja ja hyviä puolia. 
Hän suojautuu nopeasti seinän taakse ja avaa tulen kohti vihollista, ampuen seinän läpi siihen kohtaan, missä oletti vihollisen olevan. Tämän jälkeen hän lähtee liikkeelle ja tarkastaa uhkaavan huoneen pikasiivutuksella, jonka jälkeen taas suojautuu seinän taakse ja neutralisoi uhan oviaukosta ampumalla.
Tilanne kestää ensimmäisestä laukauksestä viimeiseen vain noin 13 sekuntia, joten aikaa jahkailulle ei juuri jää. Video on hyvä esimerkki, kuinka perustaistelumenetelmien vaistonvarainen hallitseminen ja päättäväinen toiminta voi kääntää taistelun kulun.
Partion liikkuessa rakennuksen sisällä, on muistettava jatkuva selustan suojaaminen. Selusta suojataan myös huoneita tarkastettaessa, tuliasemaa valmistellessa, kohdattaessa mahdollisia siviilejä yms. Myös tuliasemassa ollessa on partion suojamiehen turvattava kulkureitti asemaan.
Jos rakennus on pimeä, on liikkuessa muistettava valokuri. Valaisin tulisi kiinnittää aseeseen ja sitä pidetään päällä ainoastaan huoneisiin tunkeutuessa tai muuten kun on nähtävä tarkasti. Jos jatkuvasti kulkee valo päällä, tekee itsestään helpon maalin. 

Seinä- ja ikkunamateriaalin läpi ampuminen


Kun äskeisessä videossa tulikin esille seinän läpi ampuminen, niin käsitellään sitäkin tarkka-ampujan näkökulmasta. Vaikka rakennetulla alueella on käytettävissä paljon näkösuojaa, tulisuojaa ei oikeastaan tuo kuin betoni- ja kivirakenteet. Jos käytössä on erikoisampumatarvikkeita, voidaan näistäkin ampua läpi.
Jos vihollinen suojautuu jonkin rakenteen taakse, voidaan tilanteen salliessa vaikuttaa viholliseen rakenteen läpi ampumalla. Jos arvioidaan väärin vihollisen sijainti näkösuojan takana tai rakenteen läpäisy ei ole täydellinen, rakenteesta irtoavat sirpaleet voivat kuitenkin haavoittaa vihollista tai muuten häiritä toimintaa. On tietenkin partion johtajan harkinnan paikka, että paljastetaanko mahdollisesti oma sijainti ampumalla epävarma laukaus.

Lasin läpi ampuminen on myös oma taiteenlajinsa, sillä tavallinen vaippaluoti useimmissa tapauksissa joko hajoaa lasin läpäistyään tai muuttaa läpäisyn jälkeen suuntaansa. Optimaalista olisi, jos lasia kohti pystyttäisiin ampumaan kohtisuorassa kulmassa. Tutkimusten mukaan jo yli 15 asteen tulokulma muuttaa luodin lentorataa ja epävakauttaa sen, joten tälläisiä laukauksia tulisi välttää. Tutkimuksen tuloksista johdettiin myös seuraavat ohjenuorat:
- Kohtisuoraan lasin läpi ammuttaessa maali ei saa olla 3 metriä kauempana lasista
- 15-30 asteen tulokulmalla maali ei saa olla 2 metriä kauempana lasista
- 30-45 asteen tulokulmalla maali ei saa olla 1 metriä kauempana lasista
- Yli 45 asteen tulokulmilla olevia laukauksia lasin läpi ei kannata edes yrittää 

Myös käytetty luoti vaikuttaa laukauksen tehokkuuteen lasin läpi ammuttaessa. Tavalliset kokovaippaluodit menettävät usein lasin läpäistyään vaippansa, menettäen painostaan 30-40 %. Tämä yhdistettynä luodin hidastumiseen lasin läpäisyssä, luodin liike-energia voi laskea liiankin alas halutun vaikutuksen saavuttamiseksi. Avokärkiset tarkkuusluodit ovat vielä epäluotettavampia lasin läpi ammuttaessa, sillä ne ovat niin takapainoisia, että vaipan vaurioiduttua ne menettävät vakautensa tyystin ja sirpaloituvat helposti.
On havaittu että metsästyksessä käytetyt pehmeäkärkiset puolivaippaluodit ja ns. solid-luodit, kuten kokokuparinen Lapua Naturalis, ovat hyviä lasin läpäisyssä. Puolivaippaluodin pehmeä kärki ottaa vastaan läpäisyssä syntyviä voimavaikutuksia, suojellen luodin rakennetta ja parantaen läpäisyä. Kokokuparinen tai kokomessinkinen luoti on siitä hyvä, että se on samaa massaa, jolloin se ei sirpaloidu läpäisyssä niin helposti kuin kahdesta metallista valmistettu vaippaluoti.

Ikkunassa käytetty lasityyppi vaikuttaa myös läpäisyyn. Monesta kerroksesta valmistetut laminoidut lasit ovat vahvempia kuin tavalliset ikkunalasit, jolloin läpäisy on heikompi. Myös Suomessa tyypilliset tuplaikkunat hankaloittavat asiaa. Siksi olisikin hyvä, että lasin läpi ammuttaessa käytettäisiin yhteislaukausta. 
Esimerkiksi ampuja ja tähystäjä voivat ampua samaa maalia siten, että ampuja jolla on tehokkaampi kivääri, ampuu ensimmäisen laukauksen kohti lasin takana olevaa maalia. Tähystäjä ampuu oman laukauksensa heti ampujan laukauksen perään. Oikein tehtynä laukausmelu on yhtenäinen, ampujan luoti osuu ensimmäisenä ikkunaan rikkoen tai heikentäen sitä ja mahdollisesti vielä osuu maaliin, ja lopuksi tähystäjänkin ampuma luoti osuu maaliin.

Jos lasin takana on maalin lisäksi sivullisia, on huomioitava että lasin läpi ammuttaessa lasinsirpaleet ovat todella vaarallisia. FBI:n vaativien tilanteiden ryhmä on havainnut sirpalevaikutuksen vastaavan haulikon laukausta lähietäisyydeltä. Tämän he ovat oppineet kantapään kautta epäonnistuneissa panttivankitilanteissa. Alla asiaa havainnollistava kuva.

[The Ultimate Sniper, Major John Plaster, http://books.archive.tjw.moe/instructional/The%20Ultimate%20Sniper.pdf]


Rakennuksen sivujen ja ikkunoiden nimeäminen


Maalinosoituksessa on erityisen tärkeää, että kommunikointi on yksiselitteistä. Vaikeuksia maalin osoittamisessa voi tulla jos maali sijaitsee rakennuksessa, jossa on ikkunoita monessa eri kerroksessa ja eri puolilla rakennusta. Siksi Puolustusvoimilla on käytössä erityinen nimeämisjärjestelmä, millä saadaan yksiselitteisesti osoitettua oikea rakennuksen sivu, kerros ja aukko.

Perusperiaate on seuraava
- Suoraan tarkastelusuunnassa näkyvä sivu on nimeltään valkoinen, vasen sivu punainen, oikea sivu vihreä, katto sininen ja tausta musta
- Ylin ikkunallinen tai aukollinen kerros A, toiseksi ylin B, seuraava C ja niin edelleen
- Vasemmalta päin lukien ensimmäinen ikkuna / ovi / aukko 1, seuraava 2 ja niin edelleen

   

[Taistelijan Opas 2013, Puolustusvoimat, s.193][Taistelijan Opas 2013, Puolustusvoimat, s.193]

Alla esimerkkikuva, jossa ympyröity ikkuna on nimeämisjärjestelmän mukaan Valkoinen C5.


   
Rakennukset nimetään normaalisti hyökkäyssuunnan mukaan, eli lähin talo on rakennus 1, seuraava rakennus 2 ja niin edelleen. Tarkka-ampujapartio on kuitenkin tehtävää suorittaessaan melko staattinen ja tulialueella voi olla näkyvissä paljon rakennuksia, niin pelkällä numerolla rakennusten nimeäminen voi aiheuttaa sekaannuksia. Siksi on erityisen tärkeää, että TA-partio valmistelee tuliasemakortin yhdessä ja tutustuu siihen huolella. 
Rakennusten nimeämisessä kannattaa käyttää hieman mielikuvitusta, ja nimetä rakennus sen ulkoisten ominaisuuksien mukaan. Tällöin se jää helpommin mieleen, kuin että nimi olisi jokin geneerinen "kerrostalo 2 oikealla". Mutta kukin partio käyttäköön itselleen sopivaa tapaa, kunhan sekaannuksia ei tule.

 

Naamiointi rakennetulla alueella


Tarkka-ampujan naamiopuvun väritys on rakennetulla alueella pääosin harmaan ja ruskean eri sävyissä. Naamiopuku ei ole yhtä tärkeässä asemassa kuin metsämaastossa toimiessa, sillä tuliasemat ovat pääasin sijoitettuna rakennuksiin. Tällöin tuliaseman naamiointi painaa vaakakupissa enemmän kuin henkilökohtainen naamiointi. Voi olla jopa tarkka-ampujan etu, että vaatetus ja varustus muistuttaa pitkälti tavallisen jalkaväkisotilaan varustusta, jotta TA ei vedä epätoivottua huomiota itseensä.
Alla muutamia esimerkkejä, millaista värimaailmaa naamioinnissaan tarkka-ampujat käyttävät rakennetulla alueella. Viimeisenä kuvana myös mielenkiintoinen esimerkki tarkka-ampujan kivääristä, joka on todella kompakti ja helposti kätkettävissä esimerkiksi reppuun.

tiistai 5. tammikuuta 2016

Tarkkuuskiväärin kohdistaminen

Tulin hankkineeksi itselleni joululahjaksi uuden tähtäimen, niin nyt on hyvä hetki kirjoitella tarkkuuskiväärin kohdistamisesta ja siihen liittyvistä tempuista.

Tarkka-ammunnassa aseen hyvä kohdistus luo pohjan pitkälle ampumiseen. Jos kohdistus on tehty hieman sinnepäin ja kiireellä, virhe kasvaa armotta lineaarisesti ampumamatkan mukaan. Jos esimerkiksi 100 metrillä kohdistus on sivusuunnassa pielessä 3 senttiä, 600 metrin päässä sivusuuntainen virhe onkin jo 18 senttiä. 
Tuon suurusluokan virhe kohdistuksessa on hyvinkin mahdollista, jos kohdistuslaukaukset on ammuttu hätäisesti, patruunaerän hajonta on ollut suurta, ampumatuki on ollut huono, ase ei käy tasaisesti tai rumpujen nollaus on epäonnistunut.
Mitä se sitten merkitsee? Jos ajatellaan että edestäpäin katsottuna keskimääräinen ylävartalomaali on leveydeltään noin 40 senttiä, jolloin pelivaraa tuulen vaikutuksen arvioinnille maaliin osumiseksi jää keskipisteestä 20 senttiä suuntaansa. Kohdistuksen ollessa pielessä esimerkin mukaan, toiselle puolelle jääkin pelivaraa enää 2 senttiä. Jos tuuli sattuu puhaltamaan samaan suuntaan kuin kohdistusvirhe vaikuttaa, niin ei tarvita kummoista tuulen vaikutuksen aliarviointia, että huti tulee.


Kylmäkohdistus


Kun tähtäinkaukoputki on asennettu aseen päälle, ensimmäiseksi tähtäimen säätörummut asetetaan säätöalueidensa puoliväliin. Jos tähtäimen asennuksessa ei ole tehty virheitä, tällä saadaan tähtäinkuva jo melko hyvin samansuuntaiseksi piipun keskilinjan kanssa, mikä helpottaa kylmäkohdistusta.
Seuraavaksi suoritetaan varsinainen kylmäkohdistus. Siinä aseesta irroitetaan lukko sekä mahdollinen poskipakka, jotta piipun läpi on esteetön näkyvyys. Ase tuetaan hyvin esimerkiksi ruuvipenkkiin tai hiekkasäkkien varaan, jonka jälkeen piipun läpi katsomalla piipun keskikohta suunnataan 20-100 metrin päässä olevaan selvästi erottuvaan kohteeseen. 
Alla esimerkkikuva, kun piipun keskikohta on kylmäkohdistuksessa suunnattu 100 metrin päässä olevaan oranssiin savikiekkoon.


Kun piippu on suunnattuna valittuun kohteeseen, säädetään tähtäimen ristikko osoittamaan samaa kohdetta. Tämä vaihe voi aluksi hämmentää, sillä tähtäimen säädöt toimivat tässä kohtaa "nurinperin". Alla olevassa esimerkkikuvassa, ristikko on maaliin keskipisteeseen nähden liikaa ylhäällä ja oikealla. Äkkiä järkeiltynä rumpuja tulisi säätää niihin merkittyjen kiertosuuntien mukaan alaspäin ja vasemmalle, mutta silloin suuntausvirhe vain kaksinkertaistuisi. 
Rummuissa oleva kiertosuuntamerkintä kertoo sen, mihin päin osumat liikkuvat, ei mihin ristikko liikkuu. Kun halutaan osumia ylöspäin ja säädetään sen mukaan kororumpua, niin silloin tähtäimen mekaniikka liikuttaa ristikkoa alaspäin. Jotta ristikko saadaan taas osoittamaan maalin keskikohtaa, muutetaan tähtäystä nostamalla piippulinjaa, mikä taas nostaa osumia.
Eli jos kylmäkohdistuksessa halutaan esimerkiksi laskea ristikkoa, niin rummusta säädetään ylöspäin. Jos taas ristikkoa halutaan oikealle, säädetään rumpua vasemmalle.


Kun kylmäkohdistuksessa piipun ja ristikon keskikohdat on saatu osoittamaan samaan pisteeseen, laitetaan ase toimintakuntoon. Tähtäimen säätöihin ei kosketa ennen ammuntaa, jotta kylmäkohdistus ei mene hukkaan. Esimerkin tilanteessa kylmäkohdistuksen jälkeen kororummulle jäi arvoksi ylös 1,7 mrad ja sivurummulle vasemmalle 0,8 mrad.
Tässä vaiheessa voi jo alkaa kohdistamaan asetta tauluun, sillä osumat todennäköisesti ovat taulun alueella. Mutta otetaan vielä esimerkin vuoksi yksi välivaihe, eli kenttäkohdistus.


Kenttäkohdistus


Kenttäkohdistus tarkoittaa sitä, että ampumalla varmistetaan säätöjen oikeellisuus valitulle matkalle. Tavallisimmin kenttäkohdistusta käytetään, jos tähtäin on kolahtanut ja halutaan testata onko kohdistus päässyt siirtymään. Lisäksi kenttäkohdistusta voidaan käyttää, jos halutaan tarkastaa tuliasemakorttiin merkityt tähtäimen säädöt eri ampumamatkoille.

Kun asetta kohdistetaan, kenttäkohdistuksella saadaan osumat lähemmäs tähtäyspistettä, ennenkuin aletaan ampumaan tarkempia kohdistuslaukauksia tauluun. Kenttäkohdistuksessa kannattaa käyttää apuna tähystäjää ja sellaista taustavallia, josta luodin iskemän pystyy helposti erottamaan. Maalina voi olla vaikka rytätty paperi tai muu, josta pystyy helposti havainnoimaan osuman.
Maasto-olosuhteissa hyviä maaleja ovat esimerkiksi hiekkapenkoilla olevat kivet ja mättäät, kallioiden sammalpilkut, puunkannot, lätäköt ja puiden oksille kertynyt lumi.

Tässä esimerkissä käytän kenttäkohdistusmaalina kylmäkohdistuksessakin käytettyä savikiekkoa. Ammuin laukauksen tähdäten kiekon keskiosaan, mutta kiekko säilyi ehjänä. Taustavallista pystyin kuitenkin erottamaan iskemän, joka oli sivusuunnaltaan hyvä, mutta noin 1 mrad  liian korkealla. Koron pienentämisen jälkeen kororummun arvo oli ylös 0,7 mrad ja sivurummun vasemmalle 0,8 mrad. Alla kuva rummuista säädön jälkeen.Ammuin säädön jälkeen toisen laukauksen savikiekkoon tähdäten kiekon keskelle, ja osuma tuli. Tämän jälkeen voi hyvillä mielin siirtyä ampumaan taulua, kun tietää osumien olevan varmasti ainakin savikiekon suuruisella alueella tähtäyspisteestä.Kohdistuslaukaukset tauluun


Jos kylmäkohdistus on tehty hyvin, ei edellä esitettyä kenttäkohdistusvaihetta välttämättä tarvitse tehdä ennen tauluun ampumista. Kun aletaan ampua taulua, ammutaan kohdistuslaukaukset sellaiselta tuelta, kuin todennäköisemmin tulee aseella ampumaan. Eli jos pääasiassa aikoo ampua bipod-tuelta, ei asetta kohdisteta hiekkapussien tai repun päältä, sillä osumapiste voi olla erilainen niiltä ammuttuna verrattuna bipodiin.

Lisäksi kannattaa aina pyrkiä kohdistamaan ase mahdollisimman vähillä laukauksilla, sillä mitä enemmän laukauksia aseella ammutaan, sitä enemmän piipun likaantuminen ja aseen lämpeneminen alkaa vaikuttaa osumapisteeseen. Parasta olisikin ampua kohdistuslaukaukset silloin, kun aseella on ammuttu perusteellisen puhdistuksen jälkeen noin 10-20 laukausta ja ase on jäähtynyt takaisin ympäristön lämpötilaan. Tällöin kupari- ja palojäämät ovat täyttäneet puhdistuksessa esiin tulleet piipun epätasaisuudet , jolloin aseen käynti on tasaista. Vanha sanonta yhdysvaltalaisten tarkka-ampujien keskuudessa onkin, että älä lähde sotaan täysin puhtaalla aseella! 

Jos kaikki menee kohdistuksessa oikein, ampuja on pätevä ja patruunaerän hajonta on pientä, ase saadaan kohdistettua kolmella laukauksella. 
Jos on epävarma ampujankyvyistään, käytettävissä oleva ampumatuki ei ole paras mahdollinen tai patruunaerä ei käy hyvin, kohdistuksen välivaiheissa voi kussakin käyttää kolmea laukausta, jolloin mahdolliset "kärpäset" voidaan jättää huomiotta korjauksia tehdessä. 
Kun ammutaan useampi laukaus, korjaukset määritellään kasan keskipisteestä, joka saadaan siten, että kasa jaetaan pysty- ja vaakasuuntaisilla viivoilla, joiden kummallekin puolelle jää saman verran luodin reikiä. Viivojen leikkauskohta on kasan keskipiste. Selvästi erottuvat harhalaukaukset jätetään huomiotta.
Alla esimerkki kasan keskipisteen määrittämisestä.


[Sotilaan käsikirja 2015, Puolustusvoimat, s. 68]

Koska tarkka-ammunnassa yleensä tavoitellaan itseladatuissa patruunoissa suuria lähtönopeuksia, menetetään normaalisti hieman tarkkuutta. Mielestäni ase- ja patruunayhdistelmän tarkkuus on kuitenkin riittävä, jos käynti on alle kulmaminuutin, eli kasan koko 100 metrillä on karkeasti ottaen alle 3 senttiä. Pidemmille matkoille ammuttaessa tuulen vaikutuksen arvioinnin osaaminen korostuu, jolloin on melko merkityksetöntä, käykö ase- ja patruunayhdistelmä 1 MOA vai 0,5 MOA tarkkuudella. Tässä vielä tarkempaa analyysia asiasta: http://precisionrifleblog.com/2015/04/15/how-much-does-group-size-matter/

Ammutaan 1. kohdistuslaukaus tauluun niillä arvoilla, mitä kylmäkohdistuksessa tai mahdollisessa kenttäkohdistuksessa rummuille oli saatu asetettua. Tähtäyspisteeksi pyritään valitsemaan sellainen maali, johon pystyy tähtäämään mahdollisimman tarkasti, esimerkiksi tumma paikkatarra tai tussilla tauluun piirretty ruksi. 
Lisäksi on huomioitava oikea ampuma-asento, bipodin väljäliikkeen poisto, optiikan parallaksikorjaus, liipaisu, jälkipito ja kaikki muutkin ammunnan perustekniikat, joita on käsitelty kirjoituksessa http://oppejatarkka-ammunnasta.blogspot.fi/2015/09/juttua-ammuntatekniikasta.html.

Laukauksen jälkeen mennään tarkastamaan osuman paikka tähtäyspisteeseen nähden. Vaihtoehtoisesti laadukkaalla tähtäimellä voi pystyä mittaamaan osuman paikan ristikon avulla. Tässä esimerkissä tähtäyspisteenä oli tumma paikkatarra ja osuma oli siihen nähden noin 1 cm liian korkealla ja 2,5 cm vasemmalla. Alla kaksi kuvaa osumasta viivoittimen kanssa.
Koska ampumamatka oli 100 metriä, kororumpua säädettiin alas 0,1 mrad ja sivurumpua oikealle 0,2 mrad. Rummuille jäi säädön jälkeen arvot; ylös 0,6 mrad ja vasemmalle 0,6 mrad. Alla kuva rumpujen arvoista.Säädön jälkeen ammuttiin 2. kohdistuslaukaus tauluun, tähdäten samaan paikkatarraan kuin ensimmäisellä laukauksella.
Alla kuva toisen kohdistuslaukauksen osumasta, näkyvissä myös ensimmäisen laukauksen osuma.Jos toinen kohdistuslaukaus ei aiheuta säätötoimenpiteitä, tähtäimen säätörummut nollataan. Nollaus tarkoittaa sitä, että tornien sisäistä säätömekaniikkaa liikuttamatta rumpujen asteikko asetetaan näyttämään kohdistuksen jälkeen nollaa. Eri tähtäimissä nollaus suoritetaan hieman eri tavoin, joten perehtykää tähtäimenne käyttöohjeeseen.
Alla kuva nollatuista säätörummuista.


Nollauksen jälkeen on erityisen tärkeää ampua vielä 3. kohdistuslaukaus, jotta voidaan varmistua nollauksen onnistumisesta. On todella helppoa vahingossa liikuttaa tornien säätömekanismia, kun löysää rumpujen lukitusta niiden liikuttamista varten.
Alla kuva kolmannesta kohdistuslaukauksesta, jota ennen edelliset reiät on paikattu.


Kuten jo edellä mainittiin, rumpujen nollauksessa täytyy olla tarkkana ja nollauksen jälkeinen varmistuslaukaus on tärkeä. Tässä esimerkissä on käynyt niin, että tornin mekaniikka on päässyt liikahtamaan 0,1 mrad vasemmalle kun sivutornia nollattiin. Helposti tulee tälläinen virhe, varsinkin kun uusi sielunelämältään vielä outo tähtäin käytössä.
Tässä tilanteessa säädettiin sivua 0,1 mrad oikealle, nollattiin sivurumpu uudestaan ja ammuttin uusi varmistuslaukaus, joka osui paikkatarran keskelle. Tähtäin on nyt kohdistettu.

Kohdistuksen aikana merkitään ylös vallitsevat ilmastolliset olosuhteet, sillä ballistiikkalaskentaohjelmat vertaavat niihin syötettyjä olosuhteita aina kohdistushetken olosuhteisiin. Esimerkiksi lämpötilakorjaus määritellään kohdistushetken lämpötilan pohjalta. Tämän takia olisi edullista myös mitata luodin lähtönopeus kohdistamisen yhteydessä.


Kulmaminuuttipohjaisten tähtäinsäätöjen vaikutusJos joku on tehnyt sen virheen, että on hankkinut tarkka-ammuntakäyttöön kulmaminuuttisäätöisen tähtäimen, niin kohdistaminen ei välttämättä ole niin suoraviivaista kuin mrad-pohjaisilla säädöillä. Milliradiaanisäätöisissä tähtäimissä yksi säätörummun napsuhan on normaalisti 0,1 mrad, eli 1 sentti sadalla metrillä tai vastaavasti 3 senttiä kolmellasadalla metrillä. Helppoa ja kivaa.
Kulmaminuuttipohjaisissa tähtäimissä säädöt ovat yleensä 0,5 MOA tai 0,25 MOA napsuilla, joista voi olla hankala hahmottaa säädön suuruuden vaikutus eri ampumatkoilla. 

Tässä asiaa helpottava taulukko, josta voi nopeasti tarkastaa 0,5 MOA ja 0,25 MOA säätönapsujen vaikutuksen muutamalle matkalle, joita maamme ampumaradoilla tavallisesti on käytettävissä.Kenttäkohdistus muulle kuin normaalille kohdistusmatkalle


Jos halutaan tähtäimen kolahduksen jälkeen tarkistaa kohdistuksen pysyvyys kenttäkohdistuksella, mutta maastosta ei syystä tai toisesta löydy sopivaa tarkistusmaalia normaalin kohdistusmatkan päästä, voi aloittelevalla tarkka-ampujalla mennä sormi suuhun. Mutta ei hätää, aseen kohdistuksen pystyy tarkistamaan melko hyvällä tarkkuudella muullakin ampumamatkalla. 

Tälläinen temppu on oikeastaan enemmän kilpatarkka-ammuntaan liittyvä, kuin kriisiaikana käytettävä kikka. Kyllä kriisiaikanakin pitäisi löytyä sen verran rauhallinen pellon tai puistonkulma, että kohdistuksen pystyy tarkistamaan normaalillakin kohdistusmatkalla. Tarkka-ammuntakilpailuissa taas ei voi oman mielensä mukaan kesken kilpailun mennä uudestaan kohdistelemaan asetta, ihan jo pelkästään turvallisuussyistä. Kenttäkohdistus on siis suoritettava kesken stagen sopivaan maaliin tai vaikka kivenmurikkaan.

Tähän tarvitaan vallitsevia ilmastollisia olosuhteita hyvin vastaava ballistiikkataulukko, ja käytettävissä oleva ampumamatka pitäisi olla ballistiikkataulukon jotain etäisyysporrasta vastaava, tai ainakin lähellä sitä jos etäisyysportaiden väli on pitkä, ettei joudu liiaksi interpoloimaan. Lisäksi ampumamatkan tulee olla tarkasti mitattu, mieluiten laserilla. 
Otetaan esimerkki, kun ase on normaalisti kohdistettu 100 metrin matkalle, mutta käytettävissä oleva ampumamatka on 270 metriä. Maalina on selvästi erottuva kivi lammessa. Ilmastolliset olosuhteet ovat riittävän lähellä taulukon olosuhteita, jotta korjauskertoimia ei tarvitse käyttää.
Alla käytettävä ballistiikkataulukko.


Koska ampumamatka on 270 m, joudutaan interpoloimaan taulukoitujen 250 metrin ja 300 metrin korokorjausten välillä. Koska portaiden väli on 50 metriä, vastaava korokorjausporras on 1,4 mrad - 0,9 mrad = 0,5 mrad. Tällöin voidaan olettaa koron tällä välillä kasvavan 0,1 mrad / 10 metriä. Koroarvo 250 metrissä on 0,9 mrad ja kun siihen lisätään 20 metrin porrasta vastaava 0,2 mrad korotus, koroarvoksi 270 metrille saadaan 1,1 mrad.

Tuuli on niin heikko, että tuulikorjausta ei huomioida tällä matkalla. Kiertopoikkeamakorjaus alkaa taulukon mukaan vasta 300 metrin ampumamatkalta ja ampumamatka on tätä lyhyempi, joten sekin voidaan jättää huomiotta.

Kun taulukon mukaiset ampuma-arvot on asetettu rummuille, tähdätään keskelle maalia ja valmistaudutaan iskemän havainnointiin laukauksen jälkeen.


Iskemä on tähtäyspisteeseen nähden liikaa ylhäällä ja oikealla, eli tähtäimen kohdistus on kolahduksessa siirtynyt. Mitataan ristikon avulla poikkeama milliradiaaneina.


Kun on saatu selvitettyä iskemän paikka tähtäyspisteeseen nähden milliradiaaneina, säädetään sen mukaan koro- ja sivurumpuja. Kun tarvittavat säädöt on tehty, ammutaan uusi laukaus samaan maaliin.


Korjausten jälkeen laukaus osui maaliinsa. Nyt rummuilla on sellaiset arvot, joilla osuu maaliin tunnetulla 270 metrin etäisyydellä. Tämän jälkeen rummut "nollataan" taulukon mukaisiin arvoihin. Eli vaikka kororummulla tällä hetkellä lukee +0,8 mrad, rumpu korjataan näyttämään +1,1 mrad säätömekaniikkaan vaikuttamatta. 
Vastaavasti myös sivurumpu korjataan näyttämään taulukon mukaista arvoa, liikuttamatta sivutornin säätömekaniikkaa. "Nollauksen" jälkeen voidaan ampua vielä varmistuslaukaus, jotta varmistutaan kohdistuksen korjauksen onnistumisesta.
Nyt tähtäimen kohdistus on melko hyvällä tarkkuudella saatu korjattua kolahdusta edeltävään tilaan.


Pyyhkäisyalan hyödyntäminen


Pyyhkäisyalaksi kutsutaan sitä luodin lentoradan osaa, jolla luoti ei ole maalia korkeammalla tai matalammalla. Eli jos tuntemattomalla ampumamatkalla tähtää keskelle maalia ja maali sattuu olemaan pyyhkäisyalan sisällä, laukaus osuu. Osuma on ampumamatkasta riippuen tähtäyspisteen ylä- tai alapuolella, mutta ei kuitenkaan niin paljoa että tulisi ohilaukaus. 
Termi pyyhkäisyala on hieman harhaanjohtava, sillä kyseessähän on matka, eikä pinta-ala. Englanninkielinen termi on point blank range, joka on mielestäni asiaa paremmin kuvaava.

Mitä isompi maali ja mitä suorempi lentorata, sitä pidempi pyyhkäisyala on. Vastaavasti pieni maali ja kaareva lentorata lyhentävät pyyhkäisyalaa. Olennaisesti pyyhkäisyalaan vaikuttaa aseen kohdistusmatka. Myös tähtäimen korkeus piippulinjasta vaikuttaa pyyhkäisyalaan, mutta sen merkitys on niin pieni, ettei sitä kannata huomioida.
Metsästyksessä pyyhkäisyalan hyödyntäminen on yleistä, jotta yhdellä tähtäimen asetuksella voidaan luotettavasti ampua osuma riistan vitaalialueelle eri etäisyyksille. Osuman ei tarvitse olla sentilleen siinä mihin tähdättiin, riittää että haluttu vaikutus maalissa saavutetaan. 


Alla esimerkki PV:n 8.6 TKIV 2000:n pyyhkäisyalasta, kun käytetään JVA 0360 ampumatarviketta ja ase on kohdistettu 600 metriin.
 
 Tarkka-ammunnassa pyyhkäisyalan laskennassa käytettäväksi maaliksi voidaan määrittää ihmisen ylävartalo. Tähtäyspisteenä on ns. keskimassa, eli noin rintalastan kärjen kohta. Karkeasti ottaen voidaan arvioida maalin olevan 40 cm x 50 cm suorakulmio. 
Tähtäyspisteen yläpuolelle jää pelivaraa noin 20 cm ja alapuolelle noin 30 cm. Varsinainen vitaalialue on tätä suorakulmion alaa pienempi, mutta tarkka-ampujalle riittää yleensä että suoliosumankin saaneen vihollisen matkanteko pysähtyy, tai ainakin merkittävästi hidastuu.Otetaan esimerkki, jossa samalle ase- ja patruunayhdistelmälle selvitetään pyyhkäsyala kahdella eri kohdistusmatkalla edellä esitettyyn maaliin. Kohdistusmatkat ovat 100 m ja 300 m. Apuna käytetään QuickTarget Lapua Edition ballistiikkaohjelmaa.

Alla kuva luodin lentoradasta 100 metrin kohdistuksella. Kuvassa vaalean vihreä palkki kuvaa maalina olevan ylävartalon korkeutta ja tähtäyspisteenä on rintalasta, eli piste noin 20 senttiä alaspäin palkin yläpäästä mitattuna. Lentorataa seuraamalla havaitaan, että luoti ei osu enää maalin alueelle 273 metrin ampumaetäisyyden jälkeen. Pyyhkäisyala on siis 273 metriä.
300 metrin kohdistuksella lentorata on tähtäyslinjan yläpuolelle suurimman osan matkasta tähtäyspisteeseen asti, jonka jälkeen painutaan tähtäyslinjan alapuolelle. Vaikka lentorata on tähtäyslinjan yläpuolella, pysyy luoti silti maalin alueella. 
Kun lentorataa seurataan kohdistusetäisyyden toiselle puolelle, huomataan että luoti pysyy maalin alueella noin 380 metrin etäisyydelle asti. Pyyhkäisyalaksi saadaan siis 380 metriä.


Pyyhkäisyalan pystyy optimoimaan omalle ase- ja patruunayhdistelmälleen edellä esitettyjen lentoratakuvaajien avulla, kun muuttujana toimii kohdistusetäisyys ja maalin koko. Jos kohdistusetäisyys on liian suuri, luodin lentorata voi alkumatkasta lentää osittain maalin yläpuolella, jolloin pyyhkäisyalasta tulle katkonainen. Lyhyt kohdistustäisyys taas pienentää pyyhkäisyalaa, kuten edellä huomatiin.

Kun sopiva pyyhkäisyala on löytynyt ja sen vaatima kororummun asetus on tiedossa, se kannattaa merkitä esim. teipillä aseen tukkiin, josta se on helppo tarkistaa. 
On yleistä että tarkka-ampuja pitää kyseistä koroasetusta säädettynä aina, kun liikkuu aseen kanssa. Tämä sen takia, että jos liikkuessa tulee vastaan yllättävä aseen käyttöä vaativa tilanne, niin sen kummempia miettimättä voidaan saada tyypillisillä taisteluetäisyyksillä osuma ylävartalomaaliin pelkästään keskiristikolla tähtäämällä.


Taistelutähtäimen käyttöTaistelutähtäin tarkoittaa sitä, että aseen tehokas ampumamatka on käytettävissä yhdellä tähtäimen koroasetuksella, pelkästään tähtäyspistettä muuttamalla. Tämä on se tapa, jota tarkka-ampujat yleisesti käyttivät eri matkoille ampuessa, ennen kuin luotettavat mekaaniset säätötornit tekivät läpimurron alalla. 
Nykypäivänäkin tämä on hyvä tapa, sillä se eliminoi mahdollisen virhemarginaalin säätömekaniikassa. Esimerkiksi Horus-tyyppiset "joulukuusiristikot" perustuvat tähän ajatukseen.
Lisäksi jos säätötorneja ei näe tai niiden säätöön ei ole aikaa, esimerkiksi lyhyen taistelukentän valaisun aikana, tämä on nopea, joskin hieman epätarkka tapa huomioda korokorjaus eri matkoille. 
  Jos haluaa käyttää omassa tähtäimessään taistelutähtäinasetusta, on ensin päätettävä mille ampumamatkalle keskiristikolla ammutaan. Lyhyemmät matkat ovat tästä ristikolla ylöspäin ja pidemmät matka ristikolla taas alaspäin. Alla esimerkkikuva tähtäyspisteistä eri matkoille, kun kororumpu on ensin säädetty 500 metriä vastaavalle arvolle, normaalin kohdistusetäisyyden ollessa 100 metriä.Toinen tapa on kohdistaa ase siten, että tähtäyspiste 100 metrin matkalle on paksun ylätolpan kärjessä. Alla esimerkki tästä.